Catalogau Newydd Ar-lein Nawr!

IMG_8695

Gan fod Mai 2019 yn gweld ein gwaith ar y prosiect yma’n dirwyn i ben rydym ni’n falch o gael cyhoeddi fod catalogau newydd  ar gyfer y casgliadau canlynol mewn perthynas ag ysbytai ac iechyd nawr ar gael yn Archifau Gwent:

C/HC Cofnodion Pwyllgor Iechyd y Cyngor

C/HCM Gwasanaeth Mamolaeth Sir Fynwy

D3246 Cymdeithas Cymorth Feddygol Gweithwyr Tredegar

D4947 Ysbyty Rhanbarthol y Glowyr, Caerffili

D5080 Ysbyty Sant Cadog

D5081 Ysbyty Pen-Y-Fal

D5093 Cofnodion GIG Casnewydd, Dwyrain Mynwy a Chaerffili

D5922 Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

D6132 Ysbyty Cyffredinol Trefynwy

Mae’r catalogau hefyd i’w gweld ar ein gwefan:

http://www.gwentarchives.gov.uk/our-collection/archives/hospitals-health-care.aspx?lang=cy-GB

http://www.gwentarchives.gov.uk/our-collection/archives/hospitals-health-care/mental-health.aspx?lang=cy-GB

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s