New Catalogues Now Online!

 

IMG_8695

 

As May 2019 has seen our work on this project draw to a close we are delighted to announce that new catalogues for the following hospital and health collections are now available at Gwent Archives:

C/HC Council Health Committee Records

C/HCM Monmouthshire Midwifery Service

D3246 Tredegar Working Men’s Medical Aid Society

D4947 Caerphilly District Miners’ Hospital

D5080 St Cadoc’s Hospital

D5081 Pen-Y-Fal Hospital

D5093 Newport, East Monmouthshire and Caerphilly NHS Records

D5922 Aneurin Bevan University Health Board

D6132 Monmouth General Hospital

The catalogues can also be viewed on our website:

http://www.gwentarchives.gov.uk/our-collection/archives/hospitals-health-care.aspx

http://www.gwentarchives.gov.uk/our-collection/archives/hospitals-health-care/mental-health.aspx

 

Catalogau Newydd Ar-lein Nawr!

IMG_8695

Gan fod Mai 2019 yn gweld ein gwaith ar y prosiect yma’n dirwyn i ben rydym ni’n falch o gael cyhoeddi fod catalogau newydd  ar gyfer y casgliadau canlynol mewn perthynas ag ysbytai ac iechyd nawr ar gael yn Archifau Gwent:

C/HC Cofnodion Pwyllgor Iechyd y Cyngor

C/HCM Gwasanaeth Mamolaeth Sir Fynwy

D3246 Cymdeithas Cymorth Feddygol Gweithwyr Tredegar

D4947 Ysbyty Rhanbarthol y Glowyr, Caerffili

D5080 Ysbyty Sant Cadog

D5081 Ysbyty Pen-Y-Fal

D5093 Cofnodion GIG Casnewydd, Dwyrain Mynwy a Chaerffili

D5922 Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

D6132 Ysbyty Cyffredinol Trefynwy

Mae’r catalogau hefyd i’w gweld ar ein gwefan:

http://www.gwentarchives.gov.uk/our-collection/archives/hospitals-health-care.aspx?lang=cy-GB

http://www.gwentarchives.gov.uk/our-collection/archives/hospitals-health-care/mental-health.aspx?lang=cy-GB