Records of the Aneurin Bevan Health Board

Listing has begun on the 311 documents deposited by the Aneurin Bevan Health Board. These records contain a wealth of detailed information about people, their ailments or injuries, and the types of treatment and healthcare that were available over the course of the 20th century. The collection comprises of both administrative and procedural registers, like the Casualty Books pictured below, and represents a variety of hospitals throughout Monmouthshire including Tredegar General, Blaina & District Hospital, and County Hospital, Griffithstown. As closure periods pass, this collection will prove to be a fantastic research resource!

P1030629

P1030649

P1030646

 

Cofnodion Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan

Mae’r rhestru wedi dechrau ar y 311 o ddogfennau a adneuwyd gan Fwrdd Iechyd Aneurin Bevan. Mae’r cofnodion hyn yn cynnwys cyfoeth o wybodaeth fanwl am bobl, eu hanhwylderau neu’u hanafiadau, a’r mathau o driniaeth a gofal iechyd a oedd ar gael yn ystod yr ugeinfed ganrif. Mae’r casgliad yn cynnwys cofrestri gweinyddol a gweithdrefnol, fel y Llyfrau Adran Ddamweiniau a welir isod, ac mae’n cynrychioli amrywiaeth o ysbytai ledled Sir Fynwy, gan gynnwys Ysbyty Cyffredinol Tredegar, Ysbyty Blaina a’r Cylch Hospital, ac Ysbyty Sirol, Griffithstown. Wrth i gyfnodau cau fynd heibio, bydd y casgliad hwn yn adnodd ymchwil gwych!

P1030629

P1030649

P1030646